Komerční překlady

Jana Illová, MA

se věnuje komerčnímu překládání a tlumočení od roku 1985. Studovala obor překladatelství, anglistiku a hispanistiku na univerzitě v Montrealu. Překládá z i do francouzštiny, španělštiny, češtiny a angličtiny. Má široké zkušenosti s překládáním právnických textů, technických manuálů, dětských knih i obchodní korespondence. Zabývá se také titulkováním vzdělávacích pořadů a televizních seriálů. Pravidelně tlumočí pro Ministerstvo občanství a imigrace, pro hispánské, české a slovenské emigranty v Kanadě.